Fundusze Europejskie

MERKURY ATELIERS Sp. z o.o. realizuje projekt

pt. „Promocja polskiej marki luksusowych opakowań PROFI-TEX-STYLE firmy Merkury Ateliers na międzynarodowych rynkach w Europie oraz perspektywicznych rynkach w Azji i na Bliskim Wschodzie”

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Celem projektu jest promocja polskiej marki luksusowych opakowań PROFI-TEX-STYLE na międzynarodowych rynkach w Europie oraz na rynkach W Azji i na Bliskim wschodzie.

Planowany efekt:

Zdobycie nowych partnerów biznesowych wśród producentów dóbr luksusowych dla marki PROFI-TEX-STYLE oraz zwiększenie udziału Merkury Ateliers w rynku światowym.

Wartość projektu: 451 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 270 960,00 PLN


MERKURY ATELIERS Sp. z o.o. realizuje projekt

pt.: „Rozwój spółki MERKURY ATELIERS poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego innowacyjnego poligraficznego zestawu wydawniczego dedykowanego osobom niewidomym i niedowidzącym”

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój spółki MERKURY poprzez opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego projektu wzorniczego innowacyjnego poligraficznego zestawu wydawniczego dedykowanego osobom niewidomym i niedowidzącym. Najważniejszym rezultatem projektu – w krótkim horyzoncie czasowym – będzie możliwość zaoferowania własnego produktu przewyższającego pod względem jakościowym i wzorniczym analogiczne wyroby dotychczasowych firm drukarskich, a w dłuższym horyzoncie czasowym – przejście na pozycję lidera na docelowym rynku zbytu.

Do dodatkowych rezultatów projektu zaliczyć należy:

– wzrost wykorzystania wzornictwa w firmie,

– poszerzanie własnej oferty o produkty dedykowane dla osób niewidomych i niedowidzących,

– zwiększenia potencjału sprzedażowego i ofertowego firmy, poprzez wdrażanie autorskich produktów,

– zdobycie nowych rynków zbytu, w tym zagranicznych,

– rozwój firmy w kierunku R&D,

– planowany wzrost przychodów ze sprzedaży w zawiązku z wdrożeniem w pierwszym roku nowego produktu.

Planowany rezultat:

Najważniejszym rezultatem projektu – w krótkim horyzoncie czasowym – będzie możliwość zaoferowania własnego produktu przewyższającego pod względem jakościowym i wzorniczym analogiczne wyroby dotychczasowych firm drukarskich, a w dłuższym horyzoncie czasowym – przejście na pozycję lidera na docelowym rynku zbytu.

Do dodatkowych rezultatów projektu zaliczyć należy:

– wzrost wykorzystania wzornictwa w firmie

– zdobycie nowych rynków zbytu

– zmiana strategii rozwoju firmy

– rozwój firmy w kierunku R&D

Planowany efekt: Wprowadzenie do oferty firmy nowego projektu wzorniczego – innowacyjnego poligraficznego zestawu wydawniczego dedykowanego osobom niewidomym i niedowidzącym

Wartość projektu: 1 783 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 832 500,00 PLN

.

Skip to content