Fundusze Europejskie

Firma Merkury Ateliers  Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii na projekt „Wdrożenie technologii wytwarzania przyjaznych środowisku opakowań NATURE SCULPTURE BOX z zastosowaniem autorskiej metody głębokiego tłoczenia 3D”.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie.

Projekt jest realizowany w ramach dwóch modułów: Wdrożenie innowacji oraz Internacjonalizacja.

W projekcie planujemy dokonać wdrożenia technologii wytwarzania przyjaznych środowisku opakowań NATURE SCULPTURE BOX z zastosowaniem autorskiej metody głębokiego tłoczenia 3D. Jest to technologia opracowana w toku prac B+R prowadzonych przez firmę wraz z zaangażowaniem przez spółkę specjalistami i naukowcami. Realizacja modułu Wdrożenie innowacji polegać będzie na inwestycji w niezbędną przestrzeń produkcyjną (hala), maszyny i urządzenia oraz oprogramowanie.

Celem wdrożenia technologii NATURE SCULPTURE BOX jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań, które będą nie tylko estetyczne, ale także przyjazne dla środowiska.

W ramach modułu Internacjonalizacja będą prowadzone działania proeksportowe, polegające na udziale w targach zagranicznych, które pozwolą na bardzo dobre wypromowanie naszych produktów, w tym w szczególności innowacyjnych opakowań wykonanych w technologii NATURE SCULPTURE BOX.

Celem modułu Internacjonalizacja jest umiędzynarodowienie produktów Merkury Ateliers i tym samym zwiększenie liczby kontrahentów oraz rozszerzenie sieci dystrybucyjnej.

Projekt jest skierowany do szerokiego grona odbiorców, głównie na rynkach eksportowych.

Efektem projektu będzie wdrożenie technologii NATURE SCULPTURE BOX, zapewniającej wprowadzenie na rynek innowacyjnych opakowań, które dzięki zastosowaniu metody głębokiego tłoczenia 3D, będą mogły uzyskiwać unikatowe kształty i wzory.

Wartość projektu: 13 548 606,11zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 4 529 517,20 zł


MERKURY ATELIERS Sp. z o.o. realizuje projekt

pt. „Promocja polskiej marki luksusowych opakowań PROFI-TEX-STYLE firmy Merkury Ateliers na międzynarodowych rynkach w Europie oraz perspektywicznych rynkach w Azji i na Bliskim Wschodzie”

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Celem projektu jest promocja polskiej marki luksusowych opakowań PROFI-TEX-STYLE na międzynarodowych rynkach w Europie oraz na rynkach W Azji i na Bliskim wschodzie.

Planowany efekt:

Zdobycie nowych partnerów biznesowych wśród producentów dóbr luksusowych dla marki PROFI-TEX-STYLE oraz zwiększenie udziału Merkury Ateliers w rynku światowym.

Wartość projektu: 451 600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 270 960,00 PLN


MERKURY ATELIERS Sp. z o.o. realizuje projekt

pt.: „Rozwój spółki MERKURY ATELIERS poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności gospodarczej nowego projektu wzorniczego innowacyjnego poligraficznego zestawu wydawniczego dedykowanego osobom niewidomym i niedowidzącym”

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój spółki MERKURY poprzez opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego projektu wzorniczego innowacyjnego poligraficznego zestawu wydawniczego dedykowanego osobom niewidomym i niedowidzącym. Najważniejszym rezultatem projektu – w krótkim horyzoncie czasowym – będzie możliwość zaoferowania własnego produktu przewyższającego pod względem jakościowym i wzorniczym analogiczne wyroby dotychczasowych firm drukarskich, a w dłuższym horyzoncie czasowym – przejście na pozycję lidera na docelowym rynku zbytu.

Do dodatkowych rezultatów projektu zaliczyć należy:

– wzrost wykorzystania wzornictwa w firmie,

– poszerzanie własnej oferty o produkty dedykowane dla osób niewidomych i niedowidzących,

– zwiększenia potencjału sprzedażowego i ofertowego firmy, poprzez wdrażanie autorskich produktów,

– zdobycie nowych rynków zbytu, w tym zagranicznych,

– rozwój firmy w kierunku R&D,

– planowany wzrost przychodów ze sprzedaży w zawiązku z wdrożeniem w pierwszym roku nowego produktu.

Planowany rezultat:

Najważniejszym rezultatem projektu – w krótkim horyzoncie czasowym – będzie możliwość zaoferowania własnego produktu przewyższającego pod względem jakościowym i wzorniczym analogiczne wyroby dotychczasowych firm drukarskich, a w dłuższym horyzoncie czasowym – przejście na pozycję lidera na docelowym rynku zbytu.

Do dodatkowych rezultatów projektu zaliczyć należy:

– wzrost wykorzystania wzornictwa w firmie

– zdobycie nowych rynków zbytu

– zmiana strategii rozwoju firmy

– rozwój firmy w kierunku R&D

Planowany efekt: Wprowadzenie do oferty firmy nowego projektu wzorniczego – innowacyjnego poligraficznego zestawu wydawniczego dedykowanego osobom niewidomym i niedowidzącym

Wartość projektu: 1 783 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 832 500,00 PLN

.


MERKURY ATELIERS Sp. z o.o. realizuje projekt

pt. „Promocja polskiej marki luksusowych opakowań PROFI-TEX-STYLE firmy Merkury Ateliers na rynku globalnym”

dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Celem projektu jest promocja polskiej marki luksusowych opakowań PROFI-TEX-STYLE na międzynarodowych na globalnych rynkach.

Planowany efekt:

Zdobycie nowych partnerów biznesowych wśród producentów dóbr luksusowych dla marki PROFI-TEX-STYLE oraz zwiększenie udziału Merkury Ateliers w rynku światowym.

Wartość projektu: 692 700,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 415 620,00 PLN

Skip to content